Сучасні повітрянорозділювальні установки часто будуються на основі циклів низького тиску, які мають ряд переваг. Викладаються результати пошукових робіт в області розробки установок малої продуктивності, які використовують цикл низького тиску, для отримання рідкого кисню та азоту. Розглянуто попередні результати створення автомобільної повітрянорозділювальної установки АКДС-100 нового покоління. Наводиться її технологічна схема, показано розміщення установки на транспортній базі і повідомляються технічні характеристики. Проведено порівняння вітчизняними аналогами, в яких застосовувався цикл високого тиску, і з сучасною зарубіжною установкою.