Діоксид вуглецю і азот необхідні для інтенсифікації нафто- і газовидобутку. Їх можна отримувати з димових газів, що утворюються після спалювання природного газу. Аналіз показує, що вигідніше спочатку в когенераційнії установці, що працює на природному газі, провести електроенергію і теплоту, а потім виділити діоксид вуглецю і азот. При цьому виникають дві складні проблеми: продукти згорання після когенераційної установки містять 8-10% кисню; потенціал одержуваної теплоти виявляється низьким. Запропоновано декілька варіантів вирішення цих проблем. Це дозволило створити автономно і ефективно діючі багатоцільові енерготехнологічні комплекси, що використовують тільки природний газ, для вироблення електроенергії, теплоти, рідкого низькотемпературного діоксиду вуглецю і чистого газоподібного або рідкого азоту. Енерготехнологічні комплекси можуть включати до свого складу також і криогенні повітрянорозділювальні установки, що сприяють розширенню номенклатури продуктів, що виробляються, зокрема, за рахунок одержуваного рідкого кисню. У цих комплексах повністю реалізується високий енергетичний потенціал природного газу.