Автори: О.В. Троценко

Запропоновано узагальнене визначення поняття вузлової точки схеми енергетичної установки. Виконано класифікацію типів вузлової точки в залежності від видів енергетичних потоків. Складено уніфікований список атрибутів для будь-якого типу вузлових точок. Розглянуто конкретні програмні уявлення атрибутів для різних типів вузлових точок. Сформульовано основні положення, що лежать в основі запропонованої концепції вузлової точки.