Автори: Г.Г. Жунь

Низька ефективність що раніше масово випускала різні кріососуди довго не була зрозуміла через невивченістіь складних процесів тепло- і масопереносу в їх теплозахисних конструкціях з пакетами екранно-вакуумної теплоізоляції (ЕВТІ). Це пов’язували з відсутністю експериментальних методик і установок для проведення таких досліджень. Чи не існували також апробовані теорії для їх опису та аналізу, а також для оптимізації теплозахисту. Повідомляється, що для поліпшення теплових і інших характеристик кріососудів в даний час вирішене ряд наукових завдань по виявленню основних закономірностей процесів тепло- і масопереносу в їх теплозахисних конструкціях; встановленню впливають на їх характеристики параметрів, які забезпечують багаторічну високу теплову ефективність кріососудів; визначенню і запобіганню факторів, що погіршують їх теплові параметри; розробці оригінальних розрахунково-експериментальних методик і виготовлення установок для проведення численних експериментів. Отримані результати дозволили вперше виявити комплекс науково-обгрунтованих параметрів, створити конструкції і технології для забезпечення максимальних значень ресурсів роботи кріососудів з теплозахистом з ЕВТІ для інтервалу температур 4-120 К. Результати роботи впроваджені у виробництво ефективних кріососудів з ємністю від 5 до 35 л., яких вже випущено більше 160 тис.