Автори: В.Н. Таран


Метод прогонки, широко використовуваний в задачах теплопровідності, застосований для розрахунку многопоточного теплообмінника, в якому протитоком проходять кілька прямих і зворотних потоків. Виникає при цьому проблема граничних умов вирішується математично і термодинамічно строго. Нелінійна залежність прогоночних коефіцієнтів враховується організацією ітераційної процедури. Метод застосований до теплообмінника з 11-ма потоками. Результати розрахунку температурного поля дають великий обсяг інформації для аналізу використовуваних при проектуванні умов. Показано, як неоптимальний розподіл потоків в 2 … 3 рази погіршує теплові характеристики теплообмінника. Розглянуто переваги та недоліки застосування методу прогонки, сформульовані проблемні питання розширення методу на теплообмінники з фазовими переходами. Проведено зіставлення з альтернативними методами розрахунку теплообмінників зазначеного типу.