На багатьох підприємствах в різних галузях промисловості, а також при проведенні наукових досліджень все більше використовуються прилади аналітичного контролю – гігрометри та газоаналізатори, а також засоби їх метрологічного забезпечення. Повідомляється про розробку гігрометрів, газоаналізаторів та зразкових метрологічних засобів з використанням сучасної мікропроцесорної техніки. Ці прилади можуть знайти застосування при виробництві чистих газів (кисню, азоту, аргону) як продуктів поділу повітря.