Газотранспортна система (ГТС) України потребує серйозної модернізації. Державною енергетичною стратегією, розробленою до 2030р, передбачено реалізацію до 2010р. ряду найбільш важливих першочергових заходів. Серйозна увага в стратегії приділяється зниженню витрат енергії і, як наслідок, витрати газу на забезпечення енергоємного обладнання самої ГТС. В даний час на власні виробничо-технологічні потреби витрачається до 7 млрд. м3/рік природного газу або 3,25% від обсягу його надходження в ГТС. Наводяться результати порівняльного аналізу різних установок для енергозабезпечення компресорних станцій (КС). Звертається увага на доцільність корисного використання вторинних енергоресурсів для зниження витрати газу на потреби КС. Робиться висновок про перспективність застосування в складі КС високоефективних газопарових установок. Показано, що їх ефективність може бути збільшена до 60,1% за рахунок утилізації в них додаткової теплоти, що відбирається від газоперекачувальних агрегатів. Розглядаються й інші резерви ГТС для виробництва додаткових затрат енергії: теплоутилізаційна установка з циклом на н-пентане; установки, призначені для використання в них перепаду тисків з метою генерування електроенергії на газорозподільних станціях.