Наводяться результати схемотехнічних рішень по утилізації вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР) компресорних станцій (КС) магістральних газо-проводів для підвищення ефективності роботи газоперекачувальних агрегатів (ГПА). Теплові ВЕР – це продукти згорання паливного газу газотурбінних двигунів (ГТД), що працюють на КС. ВЕР можна ефективно утилізувати в установці «Водолій» для підвищення ККД ГПА. Пропонується для цього установку «Водолій» доповнити абсорбційною холодильною машиною з метою підвищення ефективності ГПА при їх роботі в жаркий період року. Розглядаються варіанти підвищення ефективності роботи ГПА за допомогою інших теплоутилізаційних установок. За результатами попередніх техніко-економічних розрахунків термін окупності від впровадження теплоутилізаційних установок в технологічні схеми КС з п’ятьма ВМД не перевищує трьох років.