Розглянута термодинамічна поведінка сумішей R125/R290 і R134a/R290 різного складу в стані насичення і відмічено існування азеотропних сумішей при концентрації 0,6 мольної частки R125 і 0,4 мольної частки R134a. Представлені залежності різниці температур насичених пара і рідини сумішей на ізобарах від тиску і температури в інтервалах тисків від 0,1 до 3,5 МПа і температур від 220 до 350 ° С. Оцінена енергетична ефективність циклів холодильних машин при використанні зазначених сумішей в якості робочих тіл.