Конструювання установок з хвильовим детандером-компресором (ХДК) вимагає особливого підходу внаслідок властивих йому умов роботи і особливостей реалізованих процесів. Розглядаються базові схеми і принципи побудови установок з використанням ХДК. Наведено розрахункові показники і схеми установок переробки нафтового газу при різному початковому тиску отримання зрідженого природного газу, а також вилучення метану з вуглеводневих газів зі зниженим його вмістом (шахтний газ, біогаз). Представлена ​​схема установки для додаткового вилучення пропану з природного газу на газорозподільних станціях.