Мультиплікаторні відцентрові компресори для стиснення повітря, кисню, азоту та холодагентів знаходять застосування в сучасних виробництвах продуктів розділення повітря. Розглядаються переваги компресорів нового покоління «Аерок», на основі яких створені три уніфіковані ряди. У конструкціях компресорів застосовується консольне розташування робочих коліс. Такі компресори можна створювати на основі мінімального числа уніфікованих елементів. Наводяться основні характеристики трьох рядів компресорів «Аерок». Повідомляється про розробку конструкції, яка забезпечує високу надійність з’єднання робочого колеса компресора з валом.