Для одночасного підвищення холодопродуктивності і ефективності великих промислових аміачних холодильних установок можна застосовувати охолодження холодоагенту перед його дроселюванням за допомогою зовнішніх холодильних машин невеликої потужності. Отримано загальні термодинамічні закономірності процесів безперервного і дискретного охолодження. Знайдено оптимальне зниження температур на окремих ділянках загального процесу охолодження. Визначено показники різних способів охолодження потоків рідкого холодоагенту. Показано, що найбільш вигідно охолодження холодоагенту здійснювати за допомогою двохтемпературної компресорної холодильної машини. Наведено схему такої машини, в якій для виробництва холоду на двох температурних рівнях використаний ежектор, влючений між двома випарниками.