Кріогенні ємності і резервуари, призначені для кисню та інших кріопродуктів, мають потребу в надійному знежирюванні. Застосовувана на даний час установка має ряд недоліків. Для її заміни створена нова установка УОР-80-141b. Для підвищення її продуктивності та одночасного забезпечення прийнятних масогабаритних характеристик використані методи інтенсифікації теплообміну. В установці застосовується озононеруйнівний розчинник R141b.