Великотоннажні виробництва рідкого водню, а також відповідну інфраструктуру його використання почали створювати з середини XX ст. для реалізації різних програм освоєння космосу. В даний час водень розглядається як ідеальне екологічно чисте паливо для наземних і авіаційних транспортних засобів та ін. об’єктів. Для розвитку водневої енергетики необхідно створення досконалого обладнання для всього технологічного циклу використання водню: зрідження-зберігання-транспортування. На основі аналізу досвіду ВАТ «Кріогенмаш» і з урахуванням сучасних тенденцій розвитку кріогенної техніки розглядаються проблеми створення необхідного обладнання. Приділяється увага розробці ряду ефективних зріджувачів водню з гелієвим кріогенним циклом продуктивністю 600, 1500, 3000 і 10000 л/ч рідкого водню. При використанні в гелієвому циклі замість гвинтових компресорів їх поршневих аналогів питома витрата енергії складе 10-12 кВт * год/кг рідкого водню. Наводяться характеристики резервуарів для зберігання рідкого водню, автомобільних і залізничних цистерн для його доставки споживачам. Повідомляється про розробку нового покоління цих виробів для використання в сучасних перспективних водневих технологіях.