Діоксид вуглецю широко застосовується в великотоннажній хімії для виробництва карбаміду. Газоподібний CO2 стискають в установці з багатоступеневим компресором до тиску 15 МПа і подають в агрегат синтезу карбаміду. Питома витрата електроенергії на стиснення діоксиду вуглецю в компресорній установці становить 0,13 кВт ∙ год/кг. Енергетично вигіднішим є застосування розробленої нової компресорно-насосної установки для стиснення діоксиду вуглецю. Наводиться схема установки для стиснення СО2 до тиску 15 МПа і подачі його на виробництво карбаміду. Як джерело холоду в установці використовується потік холодного рідкого аміаку з початковою температурою -30 ° С. Продуктивність і енергоспоживання компресорно-насосної установки залежать від тиску стиснення СО2. При стисненні СО2 до 1,8 МПа можна за допомогою холоду аміаку зріджені 2,3 т/год діоксиду вуглецю, який потім подається на синтез карбаміду за допомогою насоса з тиском 15 МПа. Питома витрата електроенергії в установці -0,1 кВт ∙ год/кг. При стисненні СО2 до 3 МПа продуктивність установки -8,78 т/год, а питомі витрати -0,108 кВт ∙ год/кг. Виробництво карбаміду в цьому випадку може зрости з 1400 до 1680 т/добу.