Втрати ексергії в кріогенних системах можуть використовуватися в якості універсального критерію термодинамічної ефективності. Розглядається конкретний зміст ексергетичних втрат в разі різної постановки завдань термодинамічного аналізу. Показано, що більш обгрунтовані напрямки енергозбереження в кріогенній системи можуть бути встановлені при порівнянні реального циклу з відповідним циклом без технічних втрат.