Продукти розділення повітря (кисень, азот, аргон та ін.) отримують в основному з використанням процесів і обладнання кріогенної техніки. Виробництво і застосування кріопродуктів ще на початковому етапі характеризувався високою потенційною небезпекою, обумовленою проявом численних специфічних факторів. Тому одночасно з розвитком техніки низькотемпературного розділення повітря і розширенням сфер застосування отриманих продуктів удосконалювалися наукові основи і технологічні прийоми забезпечення безпеки. Це дозволило фахівцям до теперішнього часу накопичити досвід і знання, розробити ефективні технологічні та конструкторські рішення для створення обладнання з високим ступенем вибухозахищеності. В історичній послідовності розглянуті основні етапи вирішення проблеми, викладені методи і засоби забезпечення вибухобезпеки сучасних повітрянорозділювальних установок.