Прагнення знизити енерговитрати на отримання кріопродуктів призводить до розробки більш ефективних технологічних схем і нового машинного обладнання. З цією метою в сучасних кріогенних установках застосовують детандеркомпресорні агрегати (ДКА), що дозволяють використовувати енергію розширення частини повітря для підвищення його тиску в компресорній ступені. Включення ДКА до складу кріогенних установок виправдано в тих випадках, коли реалізуються цикли низького тиску. В установках середнього і високого тисків, як показано в статті, слід застосовувати двоступенева розширення. Описана схема зріджувача з ДКА, що представляє собою об’єднані в один агрегат компресорну і дві детандерна ступені. Компресорна ступень використовується для підвищення тиску перед детандером низького тиску, тобто для стиснення потоку після детандера високого тиску. Показано, що в запропонованій схемі з ДКА коефіцієнт зрідження на 34,2% вище, ніж в циклі Клода. Для таких кріогенних установок ДКА необхідно створювати на основі многовальної конструкції з компресорною ступінню у вигляді багатоступінчастого компресора.