Діоксид вуглецю використовується для виробництва карбаміду. Його стискають в багатоступінчастому компресорі до тиску 15 МПа і подають в агрегат синтезу карбаміду. Питома витрата енергії на стиснення діоксиду вуглецю компресором досягає 0,16 кВт ∙ год/кг. Більш вигідним може бути застосування нових компресорно-насосних установок зрідження і стиснення діоксиду вуглецю. Розглядаються установки з аміачною компресорною холодильною машиною для зрідження СО2 і подачі його на синтез карбаміду при тиску 15 МПа. Питома витрата енергії в такій установці – 0,118 кВт ∙ год/кг. У разі застосування абсорбційної водоаміачної холодильної машини для зрідження СО2 питомі витрати можуть бути знижені до 0,09 кВт ∙ год/кг. Показано, що установки можуть збільшити потужність агрегату з 1400 до 2000 т/добу карбаміду. Подальше вдосконалення установок дозволить повністю забезпечити діоксидом вуглецем агрегат для виробництва 2000 т/добу карбаміду.