Характеристики запірної і регулюючої арматури впливають на основні показники технологічного обладнання з потоками робочих речовин в різних фазових станах. Широкий ряд шарових кранів для найважчих умов експлуатації виробляє компанія «Habonim Industrial Valves & Actuators». Особливість шарової арматури – мінімальні гідравлічні опори, простота конструкції і надійність в роботі, а також швидкодію в порівнянні з іншими видами арматури. Розглядаються конструкції шарових кранів для високого тиску (серія Н27), а також кріогенних температур. Повідомляється про створення регулюючих кранів серії «Profix». Крани всіх типів можуть випускатися з приводом «CompACTII», який дозволяє використовувати їх в автоматизованих системах. Викладається алгоритм формування замовлення на кріогенні крани.