Проаналізовано термодинамічну поведінку сумішей R23/R744 і R41/R744 в стані насичення. Встановлено, що різниця температур насичених пара і рідини на ізобарах для чотирьох значень складу не перевищує 2 К. Представлені залежності цієї різниці температур від тиску і температури в інтервалах від 0,1 до 5,5 МПа і від 185 до 310 К. Розраховані характеристики циклу одноступінчастої холодильної машини при використанні зазначених сумішей як робочих тіл.