Представлені результати досліджень азеотропних сумішей з температурами нормального кипіння в діапазоні від -40 до -80 ° С. Мета роботи – пошук нових холодоагентів IV-го покоління, що володіють тими ж термодинамічними властивостями на лінії насичення і холодопродуктивністю, що й існуючі холодоагенти, які підлягають виведенню з обігу через високі значень потенціалу глобального потепління GWP. З великого числа можливих комбінацій, були ідентифіковані три азеотропні суміші, що складаються з природних і синтетичних холодоагентів з GWP<150: R1270/R161 (пропілен/фторетан), R170/R717 (етан/аміак) і R600a/R161 (ізобутан/фторетан). Кожна із зазначених сумішей володіє індивідуальним набором властивостей, які обумовлюють області практичних додатків. Для сумішей були проведені експериментальні вимірювання P-T-x-властивостей. C урахуванням результатів експериментів була розроблена термодинамічна модель, яка використовує рівняння стану Пенга-Робінсона, для передбачення фазової рівноваги в широкому інтервалі складів, тисків і температур. Нові суміші мають значні переваги перед існуючими холодоагентами: нульовий потенціал руйнування озонового шару і низький потенціал глобального потепління (нижче 150); присутність в сумішах природних компонентів; поліпшені термодинамічні властивості, наприклад, більш висока критична температура і мінімальна неізотермічних; хороша розчинність з маслами; низька токсичність і знижена пожежонебезпека; передбачувана хімічна сумісність.