Автори: В.Н. Таран

Проаналізовано рівняння, що описують процеси в апаратах вузла ректифікації, досліджено поле концентрацій в конденсаторі-випарнику і його вплив на тиск кипіння. Введено поняття розрахункової функції ректифікації і розглянуті способи задання граничних умов для її визначення. Сформульовано вимоги до кількості початкових параметрів, обчислені коефіцієнти впливу початкових величин на вихідні. Побудовано розрахункові алгоритми і досліджена їх збіжність при різних описах процесу ректифікації. Проведено контрольні розрахунки і встановлені причини відхилень балансових співвідношень. Показана необхідність для забезпечення повної внутрішньої узгодженості розрахунку створення розширеної моделі, що включає як колону, так і конденсатор-випарник. Досліджено умови стійкості алгоритму розширеної моделі. За розширеної моделі розраховані витратні характеристики вузла ректифікації для отримання азоту під тиском. Ці характеристики придатні для управління якістю продукціонного азоту.