У термоакустичних пристроях, що реалізують прямі і зворотні термодинамічні цикли, використовуються нестаціонарні процеси, що відбуваються в їх теплообмінних апаратах, стеках і регенераторах. Для проведення досліджень Термоакустичний охолоджувач (ТАО) необхідний генератор акустичних коливань з гнучким регулюванням частоти і амплітуди робочих процесів. Повідомляється про створення генератора на основі магнітоелектричного двигуна. Виготовлений макетний зразок ТАО реалізує класичний цикл зі стоячою хвилею. При випробуваннях ТАО експериментально була знайдена оптимальна частота робочих процесів (101,7 Гц), якій відповідає максимальне зниження температури гелію в регенераторі, що становить 14°С. Викладено зміст подальших робіт щодо вдосконалення ТАО.