Автори: І.К. Буткевич

Великий досвід, накопичений в процесах створення, дослідження, випробувань і експлуатації кріогенних гелієвих систем (КГС) різного призначення, вказує на доцільність як тривалого, так і короткочасного форсування продуктивності КГС і кріогенних гелієвих установок (КГУ). Відзначається, що якщо така можливість передбачена заздалегідь, це дозволяє значно простіше і з меншими витратами вирішити ряд проблем, що виникають при узгодженні параметрів КГС з кріогенними споживачами. Розглядаються основні прийоми форсування КГС (КГУ), звертається увага на залежність ступеня форсування від регламенту роботи.