Автори: О.В. Троценко

Запропоновано формалізоване визначення елемента схеми енергетичної установки як безліч вузлових точок різного типу. Складено уніфікований список атрибутів для будь-якого елемента установки. Представлена схема елемента-предка, що реалізується засобами об’єктно-орієнтованого програмування. Розглянуто особливості зв’язків між енергетичними потоками в елементі установки. Наведено формалізовані схеми ряду елементів кріогенних систем.