Широке застосування в холодильній і кріогенної техніци знаходять протиточні теплообмінники, в яких в прямому і зворотному потоках рухається одна і та ж речовина з однаковою витратою. Такі теплообмінні апарати можна назвати оппозітними теплообмінниками. До них відносяться регенератори газових кріогенних машин. Розрахунок і оптимізацію оппозітних теплообмінників можна істотно спростити, якщо враховувати їх особливості. Запропонована альтернативна схема теплообміну в оппозитному теплообміннику. Приймається, що процес передачі тепла в ньому еквівалентний процесу передачі деякої кількості тепла на теплому і холодному кінцях теплообмінника. Для ілюстрації можливостей створеної методики проведена оптимізація регенератора пульсаційного охолоджувача. Знайдена оптимальна довжина насадки регенератора, відповідна мінімуму термодинамічних втрат в ньому.