Складено рівняння стану суміші етан-пропан у вигляді комбінації вільних енергій Гельмгольца компонентів суміші і функції взаємодії компонентів. Коефіцієнти рівняння визначені на підставі експериментальних даних про щільність суміші при температурах від 195 до 400 К і тисках до 34,6 МПа з урахуванням умов фазової рівноваги. Проаналізована термодинамічна поведінка суміші в стані насичення. Встановлено, що різниця значень температури насичених пара і рідини на ізобарах для різних складів досягає 20 К. Розраховані значення холодильного коефіцієнта і питомої об’ємної холодопродуктивності циклу одноступінчастої холодильної машини при використанні суміші етан-пропан як робочого тіла.