В даний час розробляються все більш ефективні кріогенні системи, в яких використовуються складні схеми і цикли. Для створення програм їх розрахунку і оптимізації, наприклад, кріогенних установок розділення повітря, доцільно спочатку провести розрахункові дослідження систем, в яких застосовуються відносно нескладні схеми і термодинамічні цикли. Отриману в ході досліджень простіших об’єктів інформацію буде легше аналізувати. Наводяться результати розрахунку детандерно-дросельної зріджувальної установки, що працює за відомим циклу. Описуються особливості її математичної моделі і програми розрахунку. На їх основі досліджені енергетичні та конструктивні характеристики установки при переході в ній від ідеалізованого термодинамічної циклу до циклу, в якому враховуються технічні втрати: недорекуперація на теплому кінці теплообмінника попереднього охолодження повітря, теплопритоки з навколишнього середовища до апаратів установки, гідравлічні опори і інтенсивність тепловіддачі в прямому і зворотному потоках. У програмі використовується ряд обмежень, що випливають із другого закону термодинаміки. Як робоче тіло обраний повітря, тиск якого після компресора 2МПа. Встановлено оптимальні значення витрат повітря через детандер, при яких сумарна поверхню трьох кручених трубчастих змієвикових рекуперативних теплообмінників досягає мінімуму.