Полігони твердих побутових відходів (ТПВ), що представляють собою біологічно поновлювану сировину, можуть розглядатися як джерела біогазу. Тільки в Україні щорічно утворюється понад 12 млн. т ТПВ. В результаті анаеробного бродіння кожна тонна побутових відходів щорічно може виділити 120 … 200 м3 біогазу, а все полігони – 800 тис. т метану. Існуючі полігони ТПВ погіршують екологічну ситуацію в Україні. Метан як основний компонент біогазу має в 21 разів більшим парниковим ефектом, ніж вуглекислий газ. Кількість метану, що надходить щорічно в атмосферу з полігонів ТПВ, еквівалентно 16 млн. т СО2. Розглянуто кілька варіантів утилізації біогазу, які у 6-16 разів дозволять знизити емісію СО2 в навколишнє середовище при одночасному виробництві рідкого низькотемпературного діоксиду вуглецю, КПГ, ЗПГ, електричної і теплової енергії в залежності від схеми комплексу. При споживанні комплексом 4000 м3/ч біогазу, що містить 56% метану і 40% СО2, автономно можна зробити 550 кг/год ЗПГ і 318 кг/год КПГ. При цьому емісія парникових газів буде знижена на 88% або більше ніж у 8 разів і складе 36,3 тис. т СО2/рік замість 300,6 тис. т СО2/рік для одного окремо взятого полігону.