Термодинамічні властивості стискуваних газів впливають на показники поршневого компресора. Повідомляється про результати розрахункового дослідження охолоджувальної ступені поршневого компресора, що працює на гелії, повітрі та метані. З метою коректного порівняння показників ступені її основні режимні та геометричні параметри прийняті однаковими. Це дозволило зменшити кількість змінних при проведенні аналізу характеристик ступені. Наприклад, показано, що на інтенсивність теплообміну в ступені впливають питома теплообмінна поверхня і умовна швидкість руху газу щодо стінок робочої камери. Чисельні експерименти проводилися з використанням модернізованої прикладної програми «КОМДЕТ-М». Дослідженнями встановлено, що об’ємна і масова продуктивність ступені при змінах виду стиснення газу не залишаються постійною; індикаторна потужність ступені і температура повітря, що нагнітається газу зростають у міру збільшення показника адіабати стиснення газу, одночасно з цим знижується ефективність роботи ступені, яка характеризується питомою індикаторною потужністю.