В останні роки підвищена увага приділяється зниженню емісії СО2 в навколишнє середовище, пов’язаної з антропогенною діяльністю. Основний внесок в емісію (близько 40%) припадає на димові гази, що відходять від великих теплових електростанцій (ТЕС). Оскільки споживання електроенергії до 2030 р. збільшиться в два рази, потрібно домагатися значного скорочення емісії СО2 з димовими газами. Для цього починають впроваджуватися на ТЕС ефективні технології вилучення, транспортування та захоронення СО2. Найбільш перспективною технологією є «Chilled ammonia process», розроблена компанією «Alstom». Питома витрата теплоти на регенерацію розчину становить 2 ГДж/т СО2, що еквівалентно витраті близько 1 т пара/т СО2.