Актуальним завданням холодильної техніки є зниження енергоємності та вартості одиниці виробленого холоду. З цією метою використовується термоекономічна діагностика – розділ ексергетичного методу аналізу реальних систем. Розроблено нову методику проведення термоекономічної діагностики парокомпресорної холодильної машини, заснована на понятті про ексергетичну вартость продукту елемента, яка дозволила виявити аномалії в роботі основних її елементів і визначити вартість деструкції ексергії в кожному з них. При визначенні ексергетичної вартості цільового продукту вводиться поняття негентропії потоку. Проводиться поділ елементів холодильної машини на ті, які використовують у вигляді «палива» не тільки ексергію, але і негентропію, і ті, які «постачають» негентропію.