Автори: О.В. Троценко

Значення мінімальних витрат в кріогенних установках визначають, використовуючи уявлення про оборотні цикли або процеси. Показано, що мінімальні витрати енергії в рефрижераторних і зріджувальних кріогенних установках можуть бути знайдені без їх використання. Запропоновано чисельний метод розрахунку мінімальних витрат у випарнику для випадку отримання холоду при змінній температурі охолодження. Отримані вирази для обчислення мінімальних витрат у випарнику і збірнику рідини при обліку втрат від незворотності процесів в цих елементах.