Великі повітрянорозділювальні установки містять пристрої для вилучення рідких газів. Реалізовані в них процеси здійснюються при температурах від 30 до 120 К. Для кріогенного забезпечення цих процесів використовують рідкий азот. Розглядаються особливості двох схем постачання кріогенного обладнання рідким азотом. Перша з них – базова, з безперервною подачею азоту по трубопроводу, а друга – містить додаткову ємність, яка встановлюється поблизу від споживача. Обґрунтовано переваги другої схеми c періодичною подачею рідкого азоту в додаткову ємність. Запропоновано відносно простий метод визначення ступеня використання холоду парів азоту, що утворюються при охолодженні кріогенного трубопроводу з теплоізоляцією.