Ефективність адсорбційних процесів в значній мірі залежить від температури сорбенту. Підвищення температури супроводжується зменшенням адсорбційної ємності сорбенту, а зниження температури – її ростом. В установках, що використовують короткоциклову адсорбцію (КЦА), тривалість адсорбционного циклу не перевищує декількох хвилин. Разом з тим температура сорбенту в циклі змінюється в досить широких межах і може істотно відрізнятися від температури вхідного газу, що очищається. Це явище докладно досліджено експериментально і розрахунково. Розрахунки показали, що в КЦА-установках, призначених для очищення водню, природного газу і отримання азоту, температури в адсорберах змінюються в більш вузькому діапазоні значень, ніж в кисневих установках.