Українською асоціацією виробників технічних газів «УА-СІГМА» 20-24 травня 2013 року в Одесі було проведено V-ий міжнародний семінар «СО2-2013». Розглянуті на семінарі питання ставилися до актуальної проблеми підвищення ефективності і екологотехнологіческой безпеки виробництва та використання діоксиду вуглецю. Ця проблема представляє інтерес для виробників СО2, численних його споживачів і тих, хто виготовляє різне вуглекислотне обладнання. Актуальність проблеми обумовлена, з одного боку, тим, що діоксид вуглецю – парниковий газ, а з іншого – високоліквідний продукт, якого потребують багато галузей промисловості. У доповідях знайшов відображення ґрунтовний аналіз зазначеної проблеми. Зроблені повідомлення про нові розробки високоефективних енерготехнологічних комплексів, які споживають тільки природний газ для одночасного виробництва рідкого діоксиду вуглецю, газоподібного азоту, електричної та теплової енергії. Великий інтерес у фахівців викликали доповіді про компресорно-насосні установки, що використовують холод аміаку для виробництва рідкого СО2 і подачі його на синтез карбаміду. Ряд доповідей був присвячений викладу наявного досвіду ефективного і безпечного виробництва СО2. Учасники семінару прийняли резолюцію, що закликає підприємства підвищувати ефективність виробництва СО2, знижувати його викиди в навколишнє середовище.