Термодинамічну поведінку ряду рідин можна описати простим ізотропним потенціалом міжмолекулярної взаємодії. До таких рідин відносяться в першу чергу зріджені технічно важливі гази – робочі тіла холодильних, кріогенних та енергетичних установок. Запропоновано модель рідкого стану, заснована на аналізі поведінка рівноважної з парою, перегрітою і переохолодженої до температури 0 К рідини. Отримане в результаті рівняння стану, що включає криву ідеального газу і так звану холодну ізотерму, що відповідає температурі 0 К, відрізняється простотою і достатньою для термодинамічного забезпечення розрахунків точністю.