В існуючих повітрянорозділювальних установках (ПРУ), що реалізують цикли середнього тиску, не вдається ефективно використовувати роботу розширення повітря в турбодетандері. Розглядається схема ПРУ, до складу якої включено детандер-компресорний агрегат (ДКА). Використані математичні моделі в процесі розрахунків дозволили при змінах тиску прямого потоку і витрати перероблюваного повітря знайти їх оптимальні значення. Оптимальний тиск і витрата повітря відповідають двом екстремумам: мінімуму питомої роботи і максимуму виробництва кисню. Показано, що при зниженні тиску прямого потоку з 6,5 до 4,6 МПа і одночасному зростанні витрат повітря питомі витрати на виробництво рідкого кисню зменшуються з 1,15 до 0,98 кВтг / кг.