Існуюча технологія концентрування криптону і ксенону в установках розділення повітря не дозволяє отримувати концентрат з сумарним вмістом Kr і Xe вище 0,4…0,5 %. Запропоновано варіант накопичувальної ректифікації, що полягає у концентруванні важколетючіх компонентів суміші у кубі колони з постійним потоком живлення без відбору нижнього продукту. Розглянуто схему установки накопичувальної ректифікації для концентрування криптону і ксенону з суміші, в якій кисень попередньо заміщений на азот. Наведено результати розрахунку зміни складу суміші в накопичувальній ємності в часі. Відображена можливість значного збільшення вмісту Kr і Xe в продукційному концентраті, що відбирається з ПРУ. Запропонований спосіб дозволяє знизити витрати на транспортування і подальшу переробку концентрату.