Системи енергоживлення орбітальних кораблів доцільно створювати на основі водневокисневих електрохімічних генераторів, які під час польоту виробляють електроенергію та воду. Вся сукупність процесів, що реалізуються в системі зберігання, підготовки та видачі водню, може бути представлена у вигляді трьох основних етапів: попередпольотна заправка бортових кріобаків воднем з наступним переведенням його в рідкий стан при надкритичному тиску; відбір з кріобаків однофазного водню із виконанням процедур підтримки постійного тиску; евакуація водню з кріобаків в наземні стаціонарні і транспортні системи зберігання. Розглядаються термодинамічні особливості процесів, які здійснюються в межах кожного із зазначених етапів. Зображено, що переведення двофазового водню, заправленого в кріобаки, в однофазний рідкий стан з надкритичним тиском виконується в ізохоричному процесі в результаті підведення до нього тепла. Отримано диференціальні рівняння, що описують термодинамічні параметри водню, що знаходиться в кріобаку, з якого безперервно відбирається частина продукту. Чисельне рішення рівнянь дозволяє знайти, яким повинен бути привід тепла до кріобаку для підтримки в ньому постійного тиску водню. З аналізу процесів евакуації водню з кріобаків на стартовому або посадковому комплексах орбітального корабля встановлено, що частина водню у вигляді рідини може бути видана з кріобаків в систему його наземного зберігання.