Хвильовий підхід до опису періодичних процесів адсорбції і десорбції дозволяє з єдиный позицій розглядати різні адсорбційні технології поділу газових сумішей. Наводиться опис побудови математичної моделі порівняно новою адсорбційної технології для розділення газових сумішей, відомої як Dual Piston Pressure Swing Adsorption System. Основними перевагами DP-PSA-технології є: практично повне розділення двохкомпонентної суміші в установці з одним адсорбером та суттєве зменшення витрат енергії на поділ газової суміші. Проведено аналіз адекватності математичної моделі реальним процесам на прикладі оптимізації системи для отримання кисню з повітря. При оптимізації системи цільовою функцією є концентрація продукціонного кисню. В якості оптимізаційних параметрів обрані: кут зсуву фаз руху поршнів і співвідношення обсягів, описаних поршнями. Фаза руху поршня в циліндрі, заповненому повітрям, випереджає на 51° фазу руху поршня в циліндрі, заповненому продукційним киснем. При цьому концентрація кисню на виході з установки досягає розміру 94,7 %. Оптимальне співвідношення обсягів, описаних поршнями, виявилося рівним одиниці.