Автори: О.А. Обухов

Створення відцентрових компресорів з більш досконалими лопатковими дифузорами є перспективним напрямком розширення зони їх ефективної експлуатації. Спільне використання результатів досліджень Стредфорда і теорії пограничного шару Л.Г. Лойцянського дозволило розробити методику профілювання лопаткових дифузорів з заданим розподілом швидкостей на поверхнях лопаток, засновану на вирішенні оберненої задачі газодинаміки. Порівняння результатів розрахунку дифузорів, спроектованих з використанням різних методів, підтвердило перевагу дифузора, спроектованого за заданим розподілом швидкостей. Досліджено вплив форми профілю, густоти лопаткової решітки, радіусу вихідної кромки лопаток і ширини дифузора на його ефективність. Це дозволило розробити рекомендації для проектування високоефективних лопаткових дифузорів для відцентрових ступенів різного типу.