Проведено аналіз роботи ділянки отримання газових сумішей на основі інертних газів. Показаний вплив різних факторів на економічність споживання рідких кріогенних продуктів на прикладі аргону. Розраховані втрати зрідженого газу при його транспортуванні і зберіганні, вивчена залежність відносних втрат від обсягу одержуваних газових продуктів. Запропоновано декілька варіантів організації системи утилізації парів, визначена економічна доцільність їх впровадження.