Розглянута класична технологія переробки неоногеліевого концентрату. Обґрунтовано необхідність зниження питомих витрат енергії на отримання легких інертних газів. Виявлено резерви зменшення експлуатаційних витрат при переробці віддувочного потоку, що складається з неону і гелію. Запропоновано включити в схему мембранний модуль, в якому відбувається відділення неонового потоку і одночасне збагачення суміші гелієм. Економічність технології отримання неону і гелію підвищується за рахунок збільшення тривалості циклу роботи кріогенних адсорберів і зниження числа компресорів.