Під модернізацією розуміється не проста заміна застарілого обладнання, а підбір устаткування, що серійно випускається, максимально наближається за своїми характеристиками до оптимального рішення для даної холодильної машини. На основі термоекономічної оптимізації розроблений алгоритм модернізації холодильного обладнання, адекватність якого підтверджена низкою фізичних експериментів в умовах промислової експлуатації холодильних машин. Він не має обмежень, пов’язаних зі схемно-структурними характеристиками об’єкта, за параметрами термодинамічного циклу і особливостям експлуатації. З урахуванням термодинамічних і вартісних показників визначений найкращий варіант модернізованої схеми холодильної машини, що забезпечує мінімум приведених витрат.