Автори: О.В. Троценко

На підставі термодинамічних диференціальних рівнянь Максвелла отримано ряд співвідношень для похідних другого порядку. Вони справедливі як для будь-яких єдиних рівнянь стану, так і для будь-яких чистих речовин. Виходячи з виявлених залежностей, вперше визначено значення деяких змішаних похідних і встановлено відношення двох мішаних похідних в критичній точці чистої речовини.