Зріджений природний газ (ЗПГ) все ширше використовується в якості ефективного енергоносія. Його виробництво вигідно організовувати в газопровідних мережах високого та низького тисків з застосуванням різних дросельних циклів. Розглянуто виробництво ЗПГ по циклам високого тиску на газопроводах низького тиску (напівзакриті цикли) і газорозподільних станціях (відкриті цикли). Показано, що при зріджуванні відбувається деградація компонентного складу циркулюючого газу (напівзакриті цикли) або зрідженого газу (відкриті цикли). При цьому зменшується продуктивність установок або знижується якість ЗПГ. Запропоновані технічні рішення, що усувають деградацію складу і дозволяють виробляти ЗПГ високої якості.