В цьому році виповнюється 110 років з дня народження видатного вченого, професора Володимира Сергійовича. Мартиновського. Він з 1948 по 1973 роки очолював, що став при ньому широко відомим серед фахівців, Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. В.С. Мартиновський зробив значний внесок в організацію в інституті підготовки фахівців за всіма напрямами техніки низьких температур, в проведенні перспективних наукових досліджень. Багата та широка його наукова спадщина. Він видав 9 монографій, опублікував понад 150 статей з актуальних питань технічної термодинаміки, холодильної техніки і теплоенергетики. Широко відомі його наукові роботи з розвитку і вдосконалення методів термодинамічного аналізу процесів і циклів холодильних машин, теплових насосів і термотрансформаторів. Під керівництвом і за участю В.С. Мартиновського розроблені ефективні холодильні машини з новими процесами і циклами, наприклад, повітряні регенеративні турбохолодильні машини (ТХМ). Їм створена авторитетна наукова школа, яка продовжує і розвиває розпочаті ним дослідження. Показано, як його ідеї і наукові роботи знайшли застосування при створенні сучасних ТХМ високою тоннажності, а також систем регазифікації зрідженого природного газу.