Парокомпресійні холодильні машини (ПХМ) використовуються в численних і різноманітних системах охолодження. При їх створенні прагнуть до зменшення питомого енергоспоживання на виробництво холоду. Як один із способів, що знижують витрати при експлуатації ПХМ, може розглядатися організація її роботи з оптимальною температурою охолодження. Для розробки ефективної ПХМ потрібно мати у своєму розпорядженні двопараметричну модель компресора, яка описує його об’ємні і енергетичні характеристики. Повідомляється про створення такої моделі на основі експериментального дослідження герметичного поршневого компресора. Ці дані використані при визначенні оптимальних температур охолодження, відповідних максимальним значенням ексергетичного ККД циклів ПХМ з різними втратами від внутрішньої і зовнішньої незворотності. Встановлено, що при наявності цих втрат оптимальна температура кипіння холодоагенту R134a виявляється однією і тією ж, що дорівнює 243 К. Виявлено консервативність оптимальної температури охолодження при істотній зміні втрат від незворотності в циклі ПХМ.